ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

قطعات و لوازم جانبی

 

E3D Hotend

 

قیمت : 90,000 تومان

 

اکسترودر 2 نازل MK9

 

قیمت : 490,000 تومان

 

اکسترودر MK9

 

قیمت :250,000 تومان

 

Stepper Driver A 4988

 

قیمت : 12,000 تومان

 

Arduino Mega 2560

 

قیمت : 75,000 تومان

 

Ramps 1.4

 

قیمت : 55,000 تومان

 

Stepper Motor Nema 17

 

قیمت : 60,000 تومان

 

Smart Controller LCD 12864

 

قیمت : 80,000 تومان

 

Smart Controller LCD 2004

 

قیمت : 60,000 تومان

 

Termistor NTC 100 K

 

قیمت : 7,000 تومان

 

Heater cartridge

 

قیمت : 10,000 تومان

 

Heat Bed

 

قیمت : 40,000 تومان

 

MK9 Heater Block

 

قیمت : 7,000 تومان

 

MK9 Hotend Pipe

 

قیمت : 7,000 تومان

 

MK9 Nozzle -0.4 mm

 

قیمت : 8,000 تومان

 

Ball Screw

 

قیمت : 200,000 تومان

 

Time Belt GT2

 

قیمت : 10,000 تومان

 

Timing Pulley GT2

 

قیمت : 10,000 تومان

 

LM8 UU

 

قیمت : 5,500 تومان

 

Shaft 8 mm

 

قیمت : 40,000 تومان

 

Lead Screw

 

قیمت : 50,000 تومان

 

MK7 Gear

 

قیمت : 7,000 تومان

 

MK9 Gear

 

قیمت : 8,000 تومان

 

Flexible Coupling

 

قیمت : 12,000 تومان

 

Fan Guard 40 mm

 

قیمت : 1,000 تومان

 

Fan 80 mm

 

قیمت : 4,000 تومان

 

Fan 40 mm

 

قیمت : 6,000 تومان

 

SD Card - 8 GB

 

قیمت : 20,000 تومان

 

Power Supply 12V - 15A

 

قیمت : 60,000 تومان

 

Power Supply 12V - 30A

 

قیمت : 90,000 تومان

 

Hot Bed Spring

 

قیمت : 1,000 تومان

 

Optical Endstop

 

قیمت : 9,000 تومان

 

Mechanical Endstop

 

قیمت : 2,500 تومان

 

بالا