ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

فروش پرینتر های 3 بعدی

 

پرینتر سه بعدی

Quantum 2035

* سایز پرینت: 35×20×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 60 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

 

قیمت : 3,600,000 تومان

 

 

پرینتر سه بعدی

Quantum 2020

* سایز پرینت: 20×20×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 60 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

 

قیمت : 3,300,000 تومان

 

 

پرینتر سه بعدی

Prusa i3

* سایز پرینت: 20×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل: 1
 

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA

قیمت : 2,000,000 تومان

 

 

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Generous Twin

* سایز پرینت: 40×23×29 سانتی متر

* سایز پرینت: 20×21×28 سانتی متر

* تعداد نازل: 2 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

 

قیمت : 6,500,000 تومان

 

 

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Generous

* سایز پرینت: 40×23×29 سانتی متر
 

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

 

قیمت : 5,000,000 تومان

 

 


 

پرینتر سه بعدی خانگی

XYZ printing davinci 1.0

* سایز پرینت: 20×20×20 سانتی متر
 

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS cartridge (یک نوع)

 

قیمت : 2,800,000 تومان

 

 

 

پرینتر سه بعدی صنعتی
 

Creatbot DX

* بدنه فلزی

* سایز پرینت: 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

قیمت : 12,000,000 تومان

 

 

 

پرینتر سه بعدی صنعتی

Creatbot DM

* بدنه فلزی

* سایز پرینت: 30×25×25 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)
 

قیمت : 10,000,000 تومان

 

 

 

پرینتر سه بعدی

Flashforge Creator Pro

* سایز پرینت: 15×15×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: مواد مصرفی: ABS - PLA

 

قیمت : 5,500,000 تومان

 

 

 

 

پرینتر قلمی RP 100 A
 

* وزن: 60 گرم

* مواد مصرفی: 1.75 میلی متر

* سایز: 6×2×17 سانتی متر

* سایز نازل: 0.7 میلی متر

* مناسب برای کارهای هنری و ...

 

قیمت : 200,000 تومان

 

 

پرینتر سه بعدی

Makerbot Replicator

* سایز پرینت: 15×20×25 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: PLA

* ساخت آمریکا

 

قیمت : 15,000,000 تومان

 

 

پرینتر سه بعدی صنعتی

Creatbot DX Triple

* بدنه فلزی

* سایز پرینت: 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 3

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

 

قیمت : 13,000,000 تومان

 

 

بالا