ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

مواد اولیه

 

(PLA (ZF

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 85,000 تومان

 

 

(PLA (PDS

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت : 75,000 تومان

 

 

(PLA (esun

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 60,000 تومان

 

 

Silky (ابریشم)

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت : 100,000 تومان

 

 

Marble (مرمر)

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 100,000 تومان

 

 


 

ABS

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت : 75,000 تومان

 

 

WOOD (چوب)

* * سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (800 گرم)

 

قیمت : 100,000 تومان

 

 

 

Carbon Fiber

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت : 130,000 تومان

 

 

 

Twinkling

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت : 100,000 تومان

 

 

CE ABS (رسانا)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 100,000 تومان

 

 

PA (پلی آمید)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 90,000 تومان

 

 

Flexible (لاستیک)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (800 گرم)

 

قیمت : 100,000 تومان

 

 

 

PC (پلی کربنات)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 90,000 تومان

 

 

POM

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 90,000 تومان

 

 

PETG

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 110,000 تومان

 

 

 

(ABS (xyz printing

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* وزن: 600 گرم

 

قیمت : 135,000 تومان

 

 

HIPS

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

* حلال در Limonene

قیمت : 75,000 تومان

 

 

PVA

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (500 گرم)

* مناسب برای ساپورت گذاری (حلال در آب)

قیمت : 130,000 تومان

 

 

 

(Cast led(Quantum

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 1,350,000 تومان

 

 

(Cast(Quantum

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 1,350,000 تومان

 

 

(Ceramic (Quantum

* مناسب برای لاستیک گیری

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 600,000 تومان

 

 

 

(Wax (3DM

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (500 گرم)

قیمت : 900,000 تومان

 

 

(Cast (3DM

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (500 گرم)

 

قیمت : 800,000 تومان

 

 

(ABS (3DM

* مناسب برای لاستیک گیری

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (1 کیلوگرم)

 

قیمت : 800,000 تومان

 

 

بالا